Primaria Municipiului Hunedoara

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Domnul Primar – VIOREL ARION – miercuri 7.00

Domnul Viceprimar – DAN BOBOUŢANU – joi 8.00

Domnul Administrator Public – MIHAI LEU – marti 10.00

Domnul Secretar – AUREL RAŢĂ-BUGNARIU – vineri 9.00

Înscrierile în audienţă se fac:

Orar: de Luni până Vineri de la ora 7.30 – 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara din B-dul. Libertăţii (fostul sediu al B.R.D.) la Compartimentul Audienţe, Informaţii Publice, Transparenţă Decizională.

Audienţa se acordă la cererea expresă a persoanei interesate, realizată în scris prin completarea unui formular tipizat care se va înregistra la Compartimentul Audienţe, Informaţii Publice, Transparenţă Decizională, sau telefonic.
Telefon: 0254/711955;
TelVerde: 0800 800 334;
0254/716322 int. 225

Acte necesare pentru înscriere:
– buletin identitate/ carte identitate
– acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei
– acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior
Toate cererile pentru primirea în audienţă se formulează de regulă, în săptămâna anterioară şi/sau în cursul celei în care se doreşte acordarea audienţei.
Înscrierea în audienţă va fi făcută în funcţie de problema ridicată.
Petiţionarii care nu specifică clar motivul audienţei şi completează formularul ca fiind probleme personale vor fi înscrise în audienţă la Administratorul Public.
Audienţele încep de la orele specificate mai sus şi durează până la ultimul cetăţean înscris, durata acestora depinzând de numărul persoanelor înscrise.